اعلام برنامه‌ها

در حال حاضر هیچ برنامه‌ای در جدول پخش وجود ندارد.

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

Module 'imagick' already loaded

$_GET = [
    'r' => 'site/schedule',
];